MySYS ERC simulace
Tato stránka slouží k simulaci funkce zařízení MySYS ERC - vzdálený monitoring a ovládání pomocí internetu
Vlevo vidíte skutečný výstup ze zařízení MySYS ERC, vpravo pak připojená zařízení spolu s nápovědou.
Vstupy (přepínače a voliče) ovládáte vpravo, výstupy pak vlevo na MySYS ERC.
Zařízení MySYS:Zařízení připojené k MySYS:

.: MySYS.cz :.


ZMĚNA PRAVIDLA

VSTUPY A ? B ? C ? D ? E ? F ? G ? H ? Pravidlo: OR Platnost: 00000 Emulace platnost nepodporuje !!! VÝSTUPY I ? J ? K ? L ? M ? N ? O ? P ? [ ZPĚT ]
(c)2010 Daves.cz
A: OFF
B: OFF
C: OFF
D: OFF
E: OFF
F: OFF
G: OFF
H: OFF
I: OFF
J: OFF
K: OFF
L: OFF
M: OFF
N: OFF
O: OFF
P: OFF

Znak '?' znamená, že nás hodnota vstupu nezajímá a pro splnění podmínky pravidla může být libovolná. Hodnota '1' znamená, že daný vstup musí být aktivní a hodnota '0' znamená neaktivní vstup. Pokud nastavíme podmínku na více vstupních portech, pak se pomocí vztahu AND/OR určí, zda stačí splnit podmínku jednoho vstupu (OR) nebo musí být splněna podmínka všech vstupů (AND).
Podobná logika se používá u výstupních portů. Znak '?'' znamená, že hodnota výstupu se aktivací pravidla nemění a zůstává v původním stavu. Hodnota '1' pak přepne výstup do aktivního stavu, hodnota '0' do neaktivního. Pomocí pole PLATNOST říkáme počet sekund, po které budou nastavené hodnoty na výstupních portech. Po vypršení tohoto času se hodnoty výstupních portů přepnou do opačného stavu. Hodnota 00000 znamená neomezenou platnost, tedy trvalé nastavení výstupů dle pravidla.