MySYS ERC simulace
Tato stránka slouží k simulaci funkce zařízení MySYS ERC - vzdálený monitoring a ovládání pomocí internetu
Vlevo vidíte skutečný výstup ze zařízení MySYS ERC, vpravo pak připojená zařízení spolu s nápovědou.
Vstupy (přepínače a voliče) ovládáte vpravo, výstupy pak vlevo na MySYS ERC.
Zařízení MySYS:Zařízení připojené k MySYS:

.: MySYS.cz :.


ZOBRAZENÍ PORTŮ


VSTUPY A: 0 B: 0 C: 0 D: 0 E: 0 F: 0 G: 0 H: 0
VÝSTUPY I: 0 [ZAP] J: 0 [ZAP] K: 0 [ZAP] L: 0 [ZAP] M: 0 [ZAP] N: 0 [ZAP] O: 0 [ZAP] P: 0 [ZAP] [ HLAVNÍ NABÍDKA ]
(c)2010 Daves.cz
A: OFF
B: OFF
C: OFF
D: OFF
E: OFF
F: OFF
G: OFF
H: OFF
I: OFF
J: OFF
K: OFF
L: OFF
M: OFF
N: OFF
O: OFF
P: OFF

Pomocí volby ZOBRAZENÍ PORTŮ lze dohlížet na stav všech vstupů a zároveň ovládat stav všech výstupů. Obrazovka je rozdělena na dvě základní sekce - VSTUPY a VÝSTUPY.
V sekci VSTUPY se nachází seznam všech dostupných vstupů spolu s jejich aktuálními hodnotami. Aktivní vstup je reprezentovaný hodnotou '1', neaktivní pak hodnotou '0'. Pokud je vstup přepnutý do analogového módu, pak se zobrazuje osmibitová hodnota 000 až 255.
V sekci VÝSTUPY se nachází seznam všech dostupných výstupů spolu s jejich hodnotami a možností tyto hodnoty měnit. Aktivní výstup je reprezentovaný hodnotou '1', neaktivní hodnotou '0'. Volbou ZAP lze výstup zapnout (přepnout na hodnotu 1) a volbou VYP lze výstup vypnout (přepnout na hodnotu 0). Změna se provede okamžitě ve chvíli stisku volby.