MySYS ERC simulace
Tato stránka slouží k simulaci funkce zařízení MySYS ERC - vzdálený monitoring a ovládání pomocí internetu
Vlevo vidíte skutečný výstup ze zařízení MySYS ERC, vpravo pak připojená zařízení spolu s nápovědou.
Vstupy (přepínače a voliče) ovládáte vpravo, výstupy pak vlevo na MySYS ERC.
Zařízení MySYS:Zařízení připojené k MySYS:

.: MySYS.cz :.


ZMĚNA PRAVIDEL

č: ABCDEFGH - IJKLMNOP vztah čas Akce 0: -------- - -------- - OR - 00000 - Edit 1: -------- - -------- - OR - 00000 - Edit 2: -------- - -------- - OR - 00000 - Edit 3: -------- - -------- - OR - 00000 - Edit 4: -------- - -------- - OR - 00000 - Edit 5: -------- - -------- - OR - 00000 - Edit 6: -------- - -------- - OR - 00000 - Edit 7: -------- - -------- - OR - 00000 - Edit [ HLAVNÍ NABÍDKA ]
(c)2010 Daves.cz
A: OFF
B: OFF
C: OFF
D: OFF
E: OFF
F: OFF
G: OFF
H: OFF
I: OFF
J: OFF
K: OFF
L: OFF
M: OFF
N: OFF
O: OFF
P: OFF

V NASTAVENÍ PRAVIDEL lze definovat až osm na sobě nezávislých pravidel. Každé pravidlo je uvedené na samostatném řádku. Svisle je pak obrazovka rozdělena na několik sloupců. V levé části jsou zobrazeny vstupy, v pravé pak výstupy. Dále je zobrazena hodnota vztah a čas.
Pomocí pravidel lze definovat, jaký má být stav na výstupu, jestliže je splněna podmínka stavu vstupu. Pomocí vztahu (OR/AND) pak můžeme určit, zda stačí, aby byla splněna hodnota pro libovolný vstup (OR) nebo musí být splněny podmínky pro všechny vstupy (AND). Hodnota Čas nám říká počet sekund, po který bude stav výstupu nastaven dle pravidla. Po ukončení tohoto intervalu se výstup nevrací na původní hodnotu, ale na hodnotu opačnou než je definováno v pravidle. Hodnota 00000 znamená, že pravidlo je trvalé a platnost není omezena. Výstup bude mít tedy danou hodnotu do té doby, než jej změní jiné pravidlo nebo uživatel ručně přes webové rozhraní.