MySYS ERC simulace
Tato stránka slouží k simulaci funkce zařízení MySYS ERC - vzdálený monitoring a ovládání pomocí internetu
Vlevo vidíte skutečný výstup ze zařízení MySYS ERC, vpravo pak připojená zařízení spolu s nápovědou.
Vstupy (přepínače a voliče) ovládáte vpravo, výstupy pak vlevo na MySYS ERC.
Zařízení MySYS:Zařízení připojené k MySYS:

.: MySYS.cz :.


NASTAVENÍ PORTŮ


VSTUPY A D/A [x] B D/A [x] C D/A [x] D D/A [x] E D/A [x] F D/A [x] G [x] H [x]
VÝSTUPY I [x] J [x] K [x] L [x] M [x] N [x] O [x] P [x] [ HLAVNÍ NABÍDKA ]
(c)2010 Daves.cz
A: OFF
B: OFF
C: OFF
D: OFF
E: OFF
F: OFF
G: OFF
H: OFF
I: OFF
J: OFF
K: OFF
L: OFF
M: OFF
N: OFF
O: OFF
P: OFF

Podobně jako ve volbě ZOBRAZENÍ PORTŮ i zde je obrazovka rozdělena na dvě sekce . VSTUPY a VÝSTUPY.
V sekci VSTUPY se nachází seznam všech portů, které jsou aktuálně nastaveny jako vstupní. Pokud chcete daný port nastavit jako výstupní, klikněte na 'x' ve stejném řádku. Pokud se u vstupu zobrazuje volba D/A , je pro daný vstup možné zapnout analogové zpracování. Tento mód zapnete kliknutím na 'A' ve stejném řádku. Pokud se u vstupu zobrazuje volba A/D, je daný vstup v režimu analogového zpracování. Přepnout jej zpět do digitálního módu lze kliknutím na 'D' ve stejném řádku.
Volba analogového módu je k dispozici pouze u prvních šesti portů, které musí být zároveň nastavené jako vstupní.
V sekci výstupy se nachází seznam všech portů. které jsou aktuálně nastaveny jako výstupní. Pokud chcete daný port nastavit jako vstupní, klikněte na 'x' ve stejném řádku.
Toto nastavení probíhá okamžitě ve chvíli stisku. Nezapomeňte proto všechny vstupy a výstupy odpojit před změnou portů.